PROJEKT BETON

DOSTAVA IN VGRADNJA BETONA Z AVTOČRPALKO

LABORATORIJSKE USLUGE

 

ZAP.ŠT. STORITEV ENOTA CENA EUR
 

ODVZEM IN PREISKAVA VZORCEV

   
1. ODVZEM VZORCA *  KPL 26
2. DOLOČITEV TLAČNE TRDNOSTI (ZBIR PODATKOV V TABELI) KOM 11
3. DOLOČITEV VSEBNOSTI VNESENEGA ZRAKA - PORE (POROZIMETRSKA METODA) KOM 30
4. KONČNA OCENA KAKOVOSTI VGRAJENEGA BETONA ** KPL 250
       
 
     
 

 

       
 
   
       
       
       
       
       
       

OPOMBE:

  • * Odvzem vzorca upošteva: ugotavljanje konsistence, gostote svežega betona, temp.betona, V/C in nego   
  • Izdajatelj končnega poročila IRMA

Ostale preiskave (PV, NOZT, OPZT,...) je cena po dogovoru.

                      
Ljubljana, 17.04.2018                                                                            Edi Fetah,dipl.ing. direktor