PROJEKT BETON

DOSTAVA IN VGRADNJA BETONA Z AVTOČRPALKO

DODATKI

             

ZAP.ŠT. NAZIV DODATKA ENOTA MERE BREZ DDV EUR/m3  Z DDV 22% EUR/m3 
1. Cementol DELTA ekstra (plastifikator)     m3 1,40  1,71   
2. Cementol B NOVI (antifriz in pospešilo-zimsko betoniranje)  m3 6,00 7,32
3. Cementol ZETA SUPER S (superplastifikator)   m3 7,20  8,78    
4. Cementol ZETA T - TRANSPORTNI (superplastifikator)  m3 6,80  8,30 
5. POLIPROPILENSKA VLAKNA - PV (priporočena dozacija 0,91 kg/m3) m3 18,36   22,40    
6. JEKLENA VLAKNA  (minimalna dozacija 20kg/m3)  m3 40,20 49,04 
7. OGREVANJE m3 4,50  4,50 


              
Cementol B NOVI (antifriz in pospešilo-zimsko betoniranje) se obračuna po dejanski dozaciji.

 OPOMBE:                            

  • Vse cene betonov in dodatkov v ceniku so fco betonarna.                
  • Za vse betone po posebnih recepturah, ki jih predloži naročnik se cena formira po predloženi recepturi  (predpisani projektirani beton - PPB).                
  • Za kvaliteto in vgradnjo predpisanih projektiranih betonov - PPB je odgovoren naročnik- oziroma izdajatelj specifikacije predpisanega projektiranega betona - PPB. 
  • Kakršno koli odstopanje od osnovne sestave gornjih vrst betonov (npr.-dodajanje  druge vrste dodatkov,.). Na željo - zahtevo naročnika  se upošteva kot predpisani projektirani beton - PPB.               
  • Dodatki, ki niso v ceniku se obračunajo po ponudbi.                 
  • Laboratorijske usluge obračunavamo posebej.              
  • Beton se obračuna po dejansko dobavljenih količinah. Osnova za obračun je dobavnica potrjena sstrani naročnika.                
  • Betone se naroča en dan pred dobavo do 13 h, za večje količine oziroma odvzeme se predloži tedenski plan, ki se ga potrjuje dan pred dobavo do 13 h.